Bjønnåsen 158 moh

Bjønnåsen ligger like øst for Venneslamoen og Hunsfossen. Dette er en riktig fin topp med god utsikt over Otra og heielandskapet omkring. Like nedenfor Bjønnåsen ligger Hunsfossen. Det 125 år lange industrieventyret med Hunsfos Fabrikker startet her i 1886 med produksjon av papir. Papiret ble benyttet i Norge, men også eksportert videre ut i Europa fra havna i Kristiansand. Sørlandsbanen bidro til effektiv transport fra Vennesla og videre ut i verden.

 

Industrien satte naturligvis preg på samfunnsutviklingen i Vennesla gjennom hele 1900-tallet og arbeiderbevegelsen har stått sterkt her. Fabrikken satte dessverre også sitt preg på naturen omkring og forurensningen tok livet av laksestammen i 60-årene. Dette satte en stopper for de tilreisende utenlandske adelsfamiliene som blant annet kom til Vigeland Hovedgård for å fiske laks. Før den tid hadde også bøndene i Vennesla livnært seg på laksefiske.

Elva ble renset på 90-tallet og laksen lever igjen i Otra. I dag foregår et livlig fiske i elva, og det er en glimrende idé å ta seg et bad etter toppturen ved Vigeland Hovedgård, 3 km sør for Bjønnåsen. Her finner du et flott friområde med badestrand.

 

Adkomst: Fra Vennesla sentrum kan en følge veiene øst mot Bjønnåsen og deretter stier og tråkk fra nordsiden, eller skogsbilvei fra østsiden av åsen.