Bjørnåsen 382 moh

Bjørnåsen ligger fint til nordøst for Øvrebø. I likhet med svært mange andre topper og heier med dyrenavn her i landet, kan vi regne med at det knytter seg en observasjon eller et sagn om bjørn til denne toppen. Kanskje var det et bjørnehi i skråningene omkring? Eller falt det én for pil eller kule her en gang? Det er i alle fall sikkert at det i tidligere tider fantes bjørn på disse traktene. Nå er bjørn og de andre store rovdyrene gaupe, ulv og jerv svært sjeldne syn i vår region.

 

Skulle du likevel møte en av disse, kan du anse deg selv som en av de heldig få som får denne muligheten. Like nord for toppen skal det ha oppholdt seg to russiske krigsfanger mot slutten av 2.verdenskrig. De hadde rømt fra en av de tyske fangeleirene på Sørlandet og med enkelte lokale hjelpere hadde de laget seg ei lita hytte her ved Bjørnåsen. De overlevde krigen i Norge, men deres skjebne deretter er uviss.

De lovet sine hjelpere å sende beskjed så snart de var tilbake i Russland, men siden har ingen hørt fra dem eller deres etterkommere. Restene etter denne russerhytta kan vi så vidt se den dag i dag.

 

Adkomst: Følg RV 9 til Skarpengland og videre 3 km nordover. Her er det avkjøring mot vest ved gårdene på Myran. Følg veien 4 km vestover forbi gårdene Fjellestad og Horrisland til det er et markant myrdrag på sørsiden av veien. Her kan du parkere på nordsiden. Følg langs veien tilbake til dyrka mark på sørsiden med ei slags ”øy av trær i midten”. Gå i jordekanten og følg den midtre traktorveien mot sørvest og opp til toppen. Fra Bjørnåsen kan du gå tilbake mot Horrisland og kanskje finne restene av russerhytta i sluktene nord for toppen.