Bukksteinen 206 moh

Bukksteinen er et markant fjell langs E39 i Songdalen. Herfra strekker utsikten seg forbi Mjåvann industriområde utover både Kristiansand og Søgne og nordover mot Finsland. Navnet har sannsynligvis sammenheng med fjellets bukkeliknende fasong sett fra sjøsiden. Allerede i vikingtiden var ”Bokken” et kjent seilingsmerke for sjøfarende, og det har nok hatt en viktig rolle like frem mot våre dager for fiskere og loser som trengte klare peilingsmerker for å finne leia langs kysten. I riktig gammel tid vet vi også at det ble ofret til sola.

 

Varmen og lyset fra denne stjerna har naturlig nok hatt stor betydning for menneskene som levde her. Bukksteinen var ett sted hvor det ble ofret til sola, og av alle ting var det typisk å ofre smør! Så når nistepakken inntas på Bukkstein, kan du legge en klatt smør på fjellet og takke sola for lys og varme! Vestlandske hovedvei har vært en viktig landforbindelse mellom menneskene i øst og vest i den sørlige landsdelen.

Vandrere og ryttere benyttet stien som gikk her, men fra slutten av 1700-tallet ble veien bygget slik at den kunne benyttes også av hestevogner. I dag er denne strekningen en del av nasjonal sykkelrute nr.1 og velegnet for sykkelturer fra Kristiansand, Søgne og Songdalen. Tar du turen langs denne veien, er det også fint med både en pause og et bad i Kvislevannet.

 

Adkomst: Bukksteinen nås både fra Farvannet vest for toppen, Bukksteinsdalen øst for toppen og fra Mjåvann industriområde. Parkering ved E39 ovenfor Farvannet eller langs vei ved avkjøring til Bukksteinsdalen. Et flott turalternativ er å benytte gamle Vestlandske hovedvei og lage sin egen rundtur via stier til Flogvarden, Hellemyr lysløype og Kvislevannet.