Fløresteinen 82 moh

Fløresteinen er for mange ”bytoppen” i Lillesand. Fra sentrum er det om lag 3 km, og turen kan derfor gjerne kombineres med kafébesøk i denne karakteristiske sørlandsbyen. Utsikten fra Fløresteinen strekker seg ut over innseilinga til byen og gir et flott panorama over skjærgården. I gamle dager var det en tradisjon å gå opp på Fløresteinen påskemorgen for å se sola danse av glede. Folk samlet seg på toppen og brente bål.

 

Denne tradisjonen holdt seg til 1920-åra. Under Napoleonskrigen (1807-1814) var det optisk telegrafstasjon på Vedeheia på Justøya med repeterstasjon på Fløresteinen. Signalapparatet besto av ei høy mast med seks klaffer som kunne stilles i forskjellige posisjoner og dermed formidle ei melding. Dette var et snedig signalsystem ettersom hver klaff representerte et tall. De synlige tallene ble lagt sammen og summen representerte en bestemt melding i kodeboken. Signal nr.4, Skibene, som sees, ere fiendtlige, var naturligvis fryktet. Men det fantes også snillere, lokale varianter så som Signal no. 104 - Rugmel behøves til Bageriet i Kristiansund.

Systemet hadde en vesentlig svakhet ved at det var nødvendig med både sikt, dagslys og en tett kjede av signalstasjoner. Dette ble både kostbart og usikkert og systemet ble nedlagt etter 1814.

 

Adkomst: Fra E-18 tar du av ved Gaupemyrkrysset mot Lillesand. Kjør forbi Tingsaker camping mot øst og til parkering ved Tingsaker skole. Gå veien tilbake til Flørenes og følg merka blå løype opp til Fløresteinen. Det er naturligvis mulig å parkere i Lillesand sentrum og ta turen til fots eller med sykkel derfra.