Hisåsen 235 moh

Hisåsen er Lillesands høyeste topp og ligger på grensa til Grimstad. Her er det kystskog med et rikt dyreliv hvor mennesker har levd og virket i mange tusen år. Vi kan finne spor etter noen av disse menneskene den dag i dag. Den høyeste toppen på Hisåsen heter også Storerøys.Lillerøys er toppen som ligger 500 meter mot sør. Navnet røys kommer sannsynligvis av at det her har vært gravlagt mennesker under en haug av tilbåret stein. Dette var en skikk de hadde i steinalderen og som varte helt frem til vikingetida. Det var nok de viktigste menneskene, så som høvdingene, som fikk sine graver på de høyeste toppene. Dessverre er disse med tiden blitt åpnet og undersøkt for mulige skatter av røvere. På Storerøys er det nå stablet opp en flott varde. Det er et gammelt klebersteinsbrudd i den bratte, vestvendte dalsiden ved skogsbilveien mot Hisåsen, ca 1,5 km nord for parkeringa.

Kleberstein er en metamorf bergart som er både myk og svært varmebestandig. På grunn av høyt innhold av mineralet talk føles kleberstein fettete og glatt. Omkring Hisåsen har det siden vikingetiden blitt hugget ut blokker av kleberstein som deretter er bearbeidet til ulike bruksgjenstander. Hovedsakelig gryter og kar, men også spinnehjul, mortere og støpeformer. Dette var et svært viktig materiale og eksportartikkel for vikingene og klebersteinsgryter fra Norge er funnet i andre europeiske land. Klebersteinsbruddene omkring Hisåsen er fredet etter kulturminneloven og det er derfor ikke lov å fjerne eller bearbeide stein og fjell i og omkring steinbruddene.

Adkomst: Fra Lillesand følger du gamle E-18, nå FV 420, østover til Kaldvell. Ta av nordover mot Vatne. Etter 2,5 km er det et vegkryss med bomvei mot nord og en liten parkeringsplass. Herfra fortsetter turen til fots 2,5 km nordover på grusvei til neste veikryss. Fortsett rett frem og se etter stien på østsiden av veien etter vegkrysset. Stien er merka og går til toppen av Hisåsen.