Nodefjell 160 moh

Nodefjellet ligger fint til på østsiden ovenfor Nodeland i Songdalen. Dette er en nokså bratt tur, men utsikten over Songdalen og elva er riktig flott fra dette høydepunktet. På turen opp kan vi se tresorter som ask, svartor og lind. Dette er typiske arter for sørlandsskogene og betegnes ofte som edellauvskog.

 

En av karakteristikkene er at disse artene krever høy temperatur over lengre tid for å sette frø. Vi kaller dem derfor også for varmekjære arter. Sørlandsbanen passerer gjennom Songdalen og Nodeland stasjon. Denne delen av strekningen ble sluttført av tyskerne i 1943/44 og banen fikk dermed full forbindelse mellom Oslo og Stavanger.

Et arbeid som da hadde pågått siden 1872. Opprinnelig var banen omtalt som Vestlandsbanen, men navnet ble endret i Stortinget i 1913 til Sørlandsbanen. Dette navneskiftet har nok befestet begrepet Sørlandet i befolkningen. Sørlandsbanen går i hovedsak innenfor kyststripa. Dette ble gjort for å skjerme jernbanen for invasjon og krigshandlinger fra sjøsiden. På denne måten kunne man sikre transport av egne soldater og krigsmateriell. I tillegg gjorde dette linjevalget at man unngikk å bygge tunneler.

 

Adkomst: Parkering på Nodeland. Følg fylkesveien mot Nodelandsheia ca 200 m forbi Jernbanebrua. Herfra går det merket sti opp til toppen.