Olashei 162 moh

Olashei ligger i et populært og mye benyttet turområde nord for Lillesand sentrum. Her er flotte muligheter for friluftsliv hele året. På toppen er det utsikt over Lillesand og landskapet omkring. I dette området er det fine heier, svaberg, skog, myrer og en rekke små vann med gode muligheter for å oppleve bever, rådyr, elg og andre viltarter.

 

I utkanten av myrene vokser porsen med sin karakteristiske duft. Pors er benyttet blant annet som krydderurt i øl og mjød og også til behandling av sår. Du kjenner den igjen som en lav busk, gjerne i kratt, med litt tykke, mørkegrønne blader.

Området har siden 1993 vært vernet som barskogsreservat. Her finner du flere karakteristiske arter av dyr og planter, blant annet gammel kystfuruskog (250-300 år) som er lite påvirket av hogst og andre inngrep. Både disse gamle trærne og andre planter i området skal ikke fjernes eller ødelegges. Du kan gjerne lage et lite kaffebål, men husk å ta med egen ved. Vinterstid er området Lillesands fineste skiterreng med preparerte løyper helt til toppen så snart det er tilstrekkelig med snø. Du kan se føremelding på www.midt-agderfriluft.no hvor alle løypene i regionen har oppdaterte melding om forholdene.

Adkomst: Fra E-18 ved Lillesand kan du ta nordover mot Birkeland til Storemyr. Ta av mot Grimevann, parkering på merket plass etter ca 750 m. Herfra følger du turvei og tursti mot øst inn i området og opp til toppen. Du kan også ta sørover fra E-18 mot Lillesand til Møglestuhallen. Herfra er det merka løype forbi prestegården og videre nordover forbi Vardehei til Olashei.