Slettehei 277 moh

Slettehei er det høyeste punktet i Skråstadheia og ligger på grensa mellom kommunene Kristiansand og Vennesla. Det har i flere perioder vært utsiktstårn på denne toppen og dagens tårn ble satt opp som dugnadsprosjekt i 1995 med lokale krefter fra blant annet IK Gimletroll. Toppen ligger i den nordre delen av Skråstadheia og kan nås via turstier fra alle himmelretninger.Et stort område sør for Slettehei er i dag naturreservat. Formålet med vernet er å ta vare på et sammenhengende skogsområde med hele sitt dyre- og planteliv. Her finner vi blant annet elg, rådyr og noen svært gamle barlind- og furutrær.

Ved Linvann vest for Slettehei har det bodd mennesker siden riktig langt tilbake i tid. Det er gjort flintfunn på en holme i vannene og funnet trestokker med huggemerker fra både romertiden og fra 1500-tallet. Her kan du kanskje finne hustuftene på Linhaugen etter tidligere bosettinger. Linvann er et av flere gode badevann i Skråstadheia.


Adkomst: Det er mange muligheter for å komme til Slettehei. Her går merkede stier fra Jegersbergområdet, Gill, Grostøl og Saga Terrasse. Parkeringsmulighetene disse stedene er gode. Det bygges turvei gjennom Takstedalen i 2013/2014.