Buråsen 188 moh

Buråsen er det fjellet som reiser seg bratt opp på nordsiden av Farvannet. Herfra går det et spennende turterreng nordover mot Nodelandsheia, Aurebekk og Strai. De mange stiene og turveiene i dette området gir flere muligheter for friluftsliv. Selv toppen nås greiest fra sørvest. Her går stien opp langs ryggen til toppen. Det skal likevel være fullt mulig å ta seg opp fra nordsiden gjennom skogen. Fjellryggen er ganske markert på denne siden også.

 

Tunballen skole ligger nord for Buråsen. Herfra kan en følge stier rundt Hellersvannet og ta turen oppom selve toppen. I dette området er det nmulig å møte på storfugl. Dette er vår største hønsefugl som lever fritt i naturen og tiuren kan bli opptil 6 kg. Røya er noe mindre. En særlig spennende opplevelse er i perioden april-mai når storfuglen spiller. Da kan et titalls tiurer møtes på leikplassen hvor de lager et voldsomt spetakkel for å markere styrke og vinne retten til å parre seg med røyene i området.

Adkomst: Buråsen kan nås fra Nodeland eller Farvannet. Fra skogsbilveien i Nodekleiva mellom disse stedene går det sti over jernbanetunellen og videre oppover langs ryggen nordøst til toppen av Buråsen. Parkering ved E39 ovenfor Farvannet eller på Nodeland. Alternativt kan turen gå fra Tunballen ved skolen og via Hellersvannet.