Voreheia 443 moh

Denne heia ligger ved Moisund like sør for Evje. Den avlange heia består av flere topper og turen går til nordenden hvor utsikten ut over Otra og Evje er spesielt flott.Langs østsiden av Voreheia finner vi elva Otra. Dette er et av de store vassdragene i Norge og er en viktig del av menneskenes historie i Agder og Setesdalen.

Menneskene har livnært seg på og ved elva. I tidligere tider var Otra hovedveien i disse områdene og ble brukt til transport av mennesker, varer og ikke minst tømmer. Fløtingen av tømmerstokker fra skogene i de indre bygder var en storstilt operasjon som involverte mange dristige tømmerfløtere.
Etter hvert kom teknologiske nyvinninger til dalen. Siste halvdel av 1800-tallet gikk den dampdrevne fergebåten Bjoren i rutetrafikk på Otra fra Kilefjorden og like opp til Fennefoss. Den ble i sin tur utkonkurrert av den smalsporede jernbanen fra Kristiansand til Byglandsfjord i 1896. Også jernbanen hadde sine skinner like nedenfor Voreheia og herfra kunne en se røyken fra damplokomotivene som strevde seg opp gjennom dalen frem til 1962. I dag kan vi reise et lite stykke på Setesdalsbanen i de originale, dampdrevne lokomotivene og vognene fra Grovane til Røyknes i Vennesla.

 

Adkomst: Følg RV 9 til Moisund. Benytt parkering ved bedehuset. Herfra følger du traktorveien mot sørvest til foten av heia. Stien videre er merket og går langs ei slukt nokså direkte opp mot toppen av heia. Når du kommer til tjernet oppå heia skal du dreie nordover og opp til toppunktet ved varden.