Svensheia 114 moh

Svensheia er et utmerket utsiktspunkt som ligger øst i Søgne. Herfra kan du skue ut over skjærgården fra Kristiansand og videre forbi Søgne mot Mandal. Denne toppen er godt kjent blant piloter i mange internasjonale flyselskap. Dette skyldes at det på toppen er montert et karakteristisk radiofyr som benyttes ved transkontinentale flyvninger. Så når du på en klar høstdag ser kondensstripa etter et fly høyt der opp over Søgne, kan du regne med at de har peilet seg inn på Svensheia.

Les mer: Svensheia 114 moh

Linnåsen 234 moh

Linnåsvarden markerer grensa mellom Søgne og Songdalen. Denne heia ligger nord for Tangvall og vest for Brennåsen og Greipstad. Heia er tilgjengelig fra nær sagt alle kanter. De mange turstiene i området går opp til dette markante utsiktspunktet. 

Linnåsen ligger ved Torjusheia naturreservat. Vegetasjonen her er rik og gammel og hensikten med reservatet er å ta vare på planter, trær og dyrelivet i dette området. Vi finner blant annet gammel furu, eik, alm, lind og osp. Ser vi godt etter, vil vi finne hull etter hakkespetter i noen av de grove stammene.

Noen hundre meter nord for Linnåsvarden ligger Lille Linnåsen og her finner vi ei lita hule i fjellet på sørsiden. Dette er Linnåskjerka og sagnet forteller at det etter reformasjonen på 1500-tallet ble holdt hemmelige, katolske messer i denne hula. Den rommer nok ikke flere enn 15-20 stykker, men kan være et utmerket sted for ly og le hvis været er litt surt.

Adkomst: I sør kan du følge stier fra både Lunde og Tangvall. En kortere versjon er å parkere ved sørenden av Tronstadvannet (FV 302) og følge bratt sti rett øst til toppen. Til Tronstadvannet er det også fint å sykle gjennom Hellersdalen. Det er også mulig å følge turvei og sti fra Greipstad kirke eller fra fylkesvei 303 i Songdalen rett nord for Linnåsen.

Austervarde 131 moh

Austervarde ligger like nord for E39, mellom Lunde og Tangvall. Fra Søgne hovedkirke eller Søgne bygdemuseum følger du tursti nordover opp Haugedalen og tar østover mot toppen. Det er flere utsiktspunkter på heia, og selve toppen ligger litt tilbaketrukket mot nord. Utsikten strekker seg ut til de ytterste holmene og øyene i Søgneskjærgården.

En fin rundtur er å fortsette herfra videre nordover til Hellersdalen og følge de vestre stiene tilbake til Lunde. Like nord for turveien i Hellersdalen kan vi finne ”kongens hule”. Dette er en nokså stor hule i ei ur ovenfor et stykke dyrka mark. ”Kongen” var egentlig en litt eksentrisk grunneier i området på 1800-tallet. Under 2.verdenskrig ble hula klargjort som skjulested, men visstnok aldri brukt til dette. 

Austervarde ligger i Lunde naturreservat. Dette er et fredet område for å bevare en rik og spesiell flora. Her finner vi storvokst eik og hassel, ask, spisslønn og rogn.

Adkomst: Følg E39 til Lunde i Søgne. Parkering ved hovedkirka på Lunde eller Søgne bygdemuseum. Herfra går det sti til toppen og videre nordover i området.