Nodefjell 160 moh

Nodefjellet ligger fint til på østsiden ovenfor Nodeland i Songdalen. Dette er en nokså bratt tur, men utsikten over Songdalen og elva er riktig flott fra dette høydepunktet. På turen opp kan vi se tresorter som ask, svartor og lind. Dette er typiske arter for sørlandsskogene og betegnes ofte som edellauvskog.

Les mer: Nodefjell 160 moh

Bukksteinen 206 moh

Bukksteinen er et markant fjell langs E39 i Songdalen. Herfra strekker utsikten seg forbi Mjåvann industriområde utover både Kristiansand og Søgne og nordover mot Finsland. Navnet har sannsynligvis sammenheng med fjellets bukkeliknende fasong sett fra sjøsiden. Allerede i vikingtiden var ”Bokken” et kjent seilingsmerke for sjøfarende, og det har nok hatt en viktig rolle like frem mot våre dager for fiskere og loser som trengte klare peilingsmerker for å finne leia langs kysten. I riktig gammel tid vet vi også at det ble ofret til sola.

Les mer: Bukksteinen 206 moh

Buråsen 188 moh

Buråsen er det fjellet som reiser seg bratt opp på nordsiden av Farvannet. Herfra går det et spennende turterreng nordover mot Nodelandsheia, Aurebekk og Strai. De mange stiene og turveiene i dette området gir flere muligheter for friluftsliv. Selv toppen nås greiest fra sørvest. Her går stien opp langs ryggen til toppen. Det skal likevel være fullt mulig å ta seg opp fra nordsiden gjennom skogen. Fjellryggen er ganske markert på denne siden også.

Les mer: Buråsen 188 moh